Prioritio_logo_white

Prioritio - Tiedolla johtamisen uusi suunta

Prioritio on analysointi- ja johtamistyökalu, jonka ytimenä on nopea ja tehokas kattavan tiedon kerääminen. Prioritio on Soneonin tytäryhtiö ja syntyi halusta tuottaa yrityksille heille kuuluvaa tietoa. Kerätty tieto jalostetaan sinulle raportiksi, jolla pääset välittömästi liikkeelle ihmisten osallistamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Saat ainutlaatuista tietoa henkilöstön kyvykkyydestä, toiminnan tehokkuudesta, johtamisesta ja yrityskulttuurista.

Prioritio analysoi myös yrityksen ohjausjärjestelmän tilan, jossa selvitetään johdon käsitys siitä millä työkaluilla ja miten johdatte yritystä. 

Priorition avulla kerätty tieto auttaa sinua johtamaan toimintaanne entistä paremmin. Vahvistat vahvuuksianne, käännät mahdollisuudet vahvuuksiksi ja muokkaat heikkouksista mahdollisuuksia.

Suosittelemme ottamaan Prioritio käyttöön, koska pystyt testaamaan työkalua toteuttamalla kyselyn. Työkalu analysoi kehittämistoimenkohteet automaattisesti. Me Soneonilla autamme mielellämme tulosten tarkemmassa analysoinnissa.