Soneon Business 360 Balanssi

kattaa liiketoiminnan koko kuvan: 
kulttuurin, johtamisen, tehokkuuden, kyvykkyyden, talouden ja asiakkaat.

Palvelussa on kolme vaihetta: Analyysi Aktivointi ja Kiihdytys.

Analyysi kaivaa esiin kattavan tiedon ohjausjärjestelmäsi kunnosta ja siitä miltä se tuntuu ihmisistä. Ihmisten tunne nimittäin ratkaisee sen mitä tapahtuu. Saadaanko sitä mitä on suunniteltu tai jotain ihan muuta.

Aktivoinnissa haastat ja innostat ihmiset mukaan ideoimaan kehittämistoimenpiteitä analyysin esiin nostamiin kipupisteisiin.

Kiihdytys käynnistää kehittämistoimet saman tien. Halutessasi olet kehittämässä liiketoimintaa analyysin pohjalta jopa kolmessa viikossa palvelun käynnistämisestä.

Kaikki vaiheet yhteensä vain 4.590 €.

Analyysi

SKANNAUS

Skannerimme analysoivat ohjausjärjestelmän tilan ja ihmisten kokemukset arjen toiminnasta. Ne tuovat näkyviin hajanaisuuden asteen. Miten todellisuus eroaa suunnitellusta ja mistä syystä.

Yrityksen johto arvioi ohjausjärjestelmän tilaa ja kaikki ihmiset toimintaa omien kokemustensa pohjalta. Tuntemus ja käsitys kun ohjaa ihmisen toimintaa. Se voi olla muuta kuin mitä on suunniteltu.

RAPORTTI

Visuaalisesti selkeiden ja helppolukuisten raporttien pohjalta johto toteaa kehittämisen paikat ja määrittää keskeiset kehittämiskohteet.

AKTIVOINNIN KÄYNNISTYS

Johto käynnistää ihmisten aktivoinnin napakalla henkilöstöinfolla.

Yrityksen johto arvioi ohjausjärjestelmän tilaa ja kaikki ihmiset toimintaa omien kokemustensa pohjalta. Tuntemus ja käsitys kun ohjaa ihmisen toimintaa. Se voi olla muuta kuin mitä on suunniteltu.

AKTIVOINTI

HENKILÖSTÖINFO

Analyysin tulokset ja johtopäätökset esitellään henkilökunnalle helposti pureksittavassa muodossa. Ihmiset haastetaan ja innostetaan mukaan ideoimaan kehittämispäätösten käytännön toteutusta.

Yrityksen johto arvioi ohjausjärjestelmän tilaa ja kaikki ihmiset toimintaa omien kokemustensa pohjalta. Tuntemus ja käsitys kun ohjaa ihmisen toimintaa. Se voi olla muuta kuin mitä on suunniteltu.

RATKAISUJEN IDEOINTI JA PRIORISOINTI

Kehittämistoimenpiteet ideoidaan nimettöminä. Jokainen idea on yhtä arvokas. Ideat pannaan sen jälkeen joukolla tärkeysjärjestykseen.

RATKAISUJEN PANOS/TUOTOS -ANALYYSI JA PÄÄTÖKSET

Eniten kannatusta saaneet kehittämistoimenpiteet ryhmitellään panos/tuotos-analyysilla.

Kehittämisen voi käynnistää saman tien!

Yrityksen johto arvioi ohjausjärjestelmän tilaa ja kaikki ihmiset toimintaa omien kokemustensa pohjalta. Tuntemus ja käsitys kun ohjaa ihmisen toimintaa. Se voi olla muuta kuin mitä on suunniteltu.

KIIHDYTYS

NOPEAT VOITOT

Voitte käynnistää heti nopeita voittoja tuovat toimenpiteet.

KEHITYSOHJELMAT

Voitte rakentaa ostoslistan strategisemmista toimenpiteistä. Sen kanssa on helppo lähteä kilpailuttamaan palvelujen tarjoajia.

IDEAPANKKI

Myöhemmin toteuttavat kehittämistoimenpiteet pysyvät tallessa ja niihin on helppo palata kun on aika.

Mikä on juuri sinulle tärkeää?

Jos olet punainen, pääset heti tekemään asioita.

Jos olet keltainen, saat mahdollisuuden ottaa kaikki mukaan.

Jos olet vihreä, prosessimme on luottamuksesi arvoinen.

Jos olet sininen, yksityiskohdat eivät petä.

SONEON BUSINESS 360 -KEHITTÄMISPALVELUT

Halutessasi voit pyytää meiltä tarjouksen kehittämispalveluista. Voimme olla sinulle paras kumppani, jos haluat lähteä kehittämään liiketoimintaa kokonaisuutena.

Räätälöimme kehitysohjelman aina yrityksen tilanteen ja tavoitteiden mukaisesti. Kokonaisuus on erilainen, jos fokus on strategian päivityksessä, toiminnan tehostamisessa tai ihmisten kyvykkyyden kasvattamisessa.