MITEN ON? JOHDATKO YRITYSTÄSI MUTULLA VAI TIEDOLLA?

Miten varmistut yrityksesi kyvystä tuottaa voittoa ja kasvattaa yrityksesi arvoa? Entä miten arvioit henkilöstösi osaamista ja suorituskykyä?

Tarjoamme käyttöösi ainutlaatuisen tiedolla johtamisen palvelun, jonka avulla saat kokonaisvaltaisen 360-näkymän yrityksesi todellisesta tilasta.

Henkilöstöltä ja johtoryhmältä kerätty tieto auttaa sinua

  • arvioimaan strategian vaikuttavuutta
  • kasvattamaan tuloskuntoa ja yrityksen arvoa
  • hallinnoimaan riskejä
  • kuuntelemaan henkilöstöä paremmin
  • aktivoimaan ihmiset työnsä kehittämiseen

PRIORITIO - TIEDOLLA JOHTAMISEN DIGITAALINEN PALVELU

Palvelun ytimenä on nopea ja tehokas kattavan tiedon kerääminen. Kerätty tieto jalostetaan sinulle raportiksi, jolla pääset välittömästi liikkeelle ihmisten osallistamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Saat ainutlaatuista tietoa henkilöstön kyvykkyydestä, toiminnan tehokkuudesta, johtamisesta ja yrityskulttuurista.

Prioritio analysoi myös yrityksen ohjausjärjestelmän tilan, jossa selvitetään johdon käsitys siitä millä työkaluilla ja miten johdatte yritystä.

Priorition avulla kerätty tieto auttaa sinua johtamaan toimintaanne entistä paremmin. Vahvistat vahvuuksianne, käännät mahdollisuudet vahvuuksiksi ja muokkaat heikkouksista mahdollisuuksia.

Kiinnostuitko palvelusta? Jätä yhteystietosi alle!

Kyllä kiinnostaa!

Haluan tietää vielä lisää...

ASIAKASCASE NTCAB OY

"Soneonin asiantuntijat ovat vähän erilaisia konsultteja kuin mihin yrityksissä on yleensä totuttu. Heidän kokonaisvaltainen lähestymistapansa yrityksen kehittämiseen sekä ihmisläheinen ote asiakkaan kohtaamisessa ovat poikkeuksellisia ominaisuuksia, jotka auttoivat meitä lähtemään ihan uudenlaiselle polulle."
Antti Hyyryläinen
Toimitusjohtaja, NTcab Oy

Lähtötilanne

NTcab suunnittelee ja valmistaa räätälöityjä ohjaamoita erilaisiin työkoneisiin.

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva yritys työllistää 60 henkilöä ja sen asiakkaat ovat omien alojensa johtavia erikoistyökone- ja nosturivalmistajia. NTcab tavoittelee voimakasta kasvua ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli 8 milj. euroa.

Soneonin ja NTcabin yhteistyö käynnistyi vuonna 2019, kun NTcabissa aloitti uusi toimitusjohtaja, joka halusi panostaa kasvua tukevan yrityskulttuurin kehittämiseen. 

Mitä tehtiin

NTcabissa toteutettiin palvelun avulla nykytila-analyysi. Tulosten perusteella NTcabissa voitiin alkaa kehittää juuri niitä yrityskulttuurin osa-alueita, joissa henkilöstön mielestä oli eniten parannettavaa. Yksi ratkaisua vaativista asioista oli se, että tuotannon työntekijät eivät kokeneet tulevansa kuulluiksi riittävästi.

Analyysin tulosten pohjalta laadittiin strateginen suunnittelumatriisi, joka sisälsi käytännön toimenpiteet, joita yrityksessä tulisi tehdä, jotta henkilöstötyytyväisyys kasvaisi ja alkaisi näkyä myös yritystoiminnan tuloksessa.

Soneonin toimesta NTcabissa toteutettiin kehittämisohjelma. Johtamista vahvistettiin ja yhtenäistettiin esimiesten valmennuksilla, työntekijöiden johdettavuutta parannettiin koko henkilöstön työkykypajoilla. 

Tulokset

Soneonin kanssa läpikäyty prosessi ja toimenpiteet antoivat NTcabissa sysäyksen suuntaan, jossa henkilöstöä kuunnellaan ja asioita kehitetään yhdessä. Tällä on ollut iso vaikutus henkilöstön tyytyväisyyteen, kyvykkyyteen ja tehokkuuteen. Kaiken kaikkiaan yrityksen kulttuuri on muuttunut avoimempaan ja itseohjautuvampaan suuntaan. Samalla panoksella saavutetaan nyt parempia tuloksia, mikä näkyy suoraan käyttökatteessa. 

Analyysi toteutettiin uudelleen vuonna 2020. Monet uhat oli saatu käännettyä mahdollisuuksiksi ja mahdollisuuksista oli tullut vahvuuksia. Analyysi tullaan tekemään vuosittain oikeansuuntaisen kehityksen varmistamiseksi ja vaikutusten todentamiseksi.

Merkittävä hyöty on myös se, että joidenkin tuotteiden läpimenoajoista on tuotannossa saatu 30% pois. Tämä kertoo siitä, että ihmisten motivaatio ja työtehot ovat kasvaneet, mikä näkyy myös viivan alla ja hyödyttää niin työntekijöitä kuin omistavia tahojakin. 

2006

perustettu suomalainen perheyritys

2

asiantuntijaa

70

vuotta kokemusta liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä yli sadassa organisaatiossa

Asiakkaitamme