Asiakastarina: NTcab Oy

Lähtötilanne

NTcab suunnittelee ja valmistaa räätälöityjä ohjaamoita erilaisiin työkoneisiin.

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva yritys työllistää 60 henkilöä ja sen asiakkaat ovat omien alojensa johtavia erikoistyökone- ja nosturivalmistajia. NTcab tavoittelee voimakasta kasvua ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 8 milj. euroa.

Soneonin ja NTcabin yhteistyö käynnistyi vuonna 2020, kun NTcabissa aloitti uusi toimitusjohtaja, joka halusi panostaa kasvua tukevan yrityskulttuurin kehittämiseen. 

"Soneonin asiantuntijat ovat vähän erilaisia konsultteja kuin mihin yrityksissä on yleensä totuttu. Heidän kokonaisvaltainen lähestymistapansa yrityksen kehittämiseen sekä ihmisläheinen ote asiakkaan kohtaamisessa ovat poikkeuksellisia ominaisuuksia, jotka auttoivat meitä lähtemään ihan uudenlaiselle polulle."
Antti Hyyryläinen
Toimitusjohtaja, NTcab Oy

Mitä tehtiin?

NTcabissa toteutettiin Soneonin digitaalisen tiedolla johtamis- ja kehittämispalvelun avulla nykytila-analyysi. Tulosten perusteella NTcabissa voitiin alkaa kehittää juuri niitä yrityskulttuurin osa-alueita, joissa henkilöstön mielestä oli eniten parannettavaa. Yksi ratkaisua vaativista asioista oli se, että tuotannon työntekijät eivät kokeneet tulevansa kuulluiksi riittävästi.

Analyysin tulosten pohjalta laadittiin strateginen suunnittelumatriisi, joka sisälsi käytännön toimenpiteet, joita yrityksessä tulisi tehdä, jotta henkilöstötyytyväisyys kasvaisi ja alkaisi näkyä myös yritystoiminnan tuloksessa.

Soneonin toimesta NTcabissa toteutettiin kehittämisohjelma. Johtamista vahvistettiin ja yhtenäistettiin esimiesten valmennuksilla, työntekijöiden johdettavuutta parannettiin koko henkilöstön työkykypajoilla. 

Tulokset

Kanssamme läpikäyty prosessi ja toimenpiteet antoivat NTcabissa sysäyksen suuntaan, jossa henkilöstöä kuunnellaan ja asioita kehitetään yhdessä. Tällä on ollut iso vaikutus henkilöstön tyytyväisyyteen, kyvykkyyteen ja tehokkuuteen. Kaiken kaikkiaan yrityksen kulttuuri on muuttunut avoimempaan ja itseohjautuvampaan suuntaan. Samalla panoksella saavutetaan nyt parempia tuloksia, mikä näkyy suoraan käyttökatteessa. 

Analyysi toteutettiin uudelleen vuonna 2021. Monet uhat oli saatu käännettyä mahdollisuuksiksi ja mahdollisuuksista oli tullut vahvuuksia. Analyysi tullaan tekemään vuosittain oikeansuuntaisen kehityksen varmistamiseksi ja vaikutusten todentamiseksi.

Merkittävä hyöty on myös se, että joidenkin tuotteiden läpimenoajoista on tuotannossa saatu 30% pois. Tämä kertoo siitä, että ihmisten motivaatio ja työtehot ovat kasvaneet, mikä näkyy myös viivan alla ja hyödyttää niin työntekijöitä kuin omistavia tahojakin. 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää, kuinka voisitte saada vastaavanlaisia tuloksia yrityksessänne.

Jorma Sonninen

Yrityskehittäjä

jorma.sonninen@soneon.fi