TIEDOLLA JOHTAMISEN

OPAS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sisällysluettelo

Johdanto

Mistä tiedolla johtamisessa on kyse? 

Mistä syystä tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntäminen on tärkeää?

Tästä syystä tiedolla johtaminen on tärkeää.

Miten minä voin hyödyntää tiedolla johtamista arjessani?

Näin voin hyödyntää tiedolla johtamista arjessani.

Mitä minun tulee tietää tiedolla johtamisesta?

Nämä asiat sinun tulee tietää tiedolla johtamisesta

Yrityksen kulttuuri

Nämä asiat sinun tulee tietää tiedolla johtamisesta

Kohti aikaansaavaa kulttuuria

Kulttuuri on ikkuna, josta yritys näkee asiakkaansa ja asiakkaat yrityksen. Se, mitä kummallekin näkyy, ratkaisee yrityksen kestävän menestyksen. Me käsittelemme yrityksen kulttuuria neljän kulttuurityypin kautta: hajanaisen, vallankäytön, yksilöllisen ja aikaansaavan. 

Hajanaisessa kulttuurissa on tyypillistä, että tekemisen tarkoitus, tavoitteet ja pelisäännöt ovat epäselvät.

Vallankäytön kulttuurissa on kaksi puolta: musta ja valkoinen. Musta vallankäyttö merkitsee hyvin käskyttävää ja ankaraa johtamista. Valkoinen vallankäyttö on selkeätä, tasapuolista ja määrätietoista. 

Yksilöllisessä kulttuurissa on myös musta ja valkoinen puoli. Musta yksilöllisyys on työn tekemistä omilla säännöillä. Valkoinen yksilöllisyys on yhteisten sääntöjen luonnollista noudattamista. 

Aikaansaavan kulttuurin kasvu on luonnollinen seuraus, kun hajanaisuus vähenee. Aikaansaava kulttuuri luo mahdollisuuden kyvykkyyden ja tehokkuuden samanaikaiselle vahvistumiselle.  

Kulttuurin tilaa tulisi analysoida 3-6 kuukauden välein. 

Yrityksen liiketoimintakunto

Johtamisen, kyvykkyyden ja tehokkuuden analysointi antaa kuvan yrityksen liiketoiminnan kokonaiskunnosta.

Kyvykkyys

Kyvykkyys ratkaisee menestyksen. Ihmisten oikean kyvykkyyden kasvu on juurisyy tehokkuuden paranemiselle. Kyvykkyyden elementit ovat työkyky, osaaminen ja motivaatio. 

Työkyky

Työkykyä tarkastellaan yleisen terveydentilan, sairauspoissaolojen ja koetun stressin kautta. Ne yhdessä muodostavat kyvykkyyden perustan. Mitä vahvempi perusta on, sitä paremmat mahdollisuudet kyvykkyydelle luodaan. 

Osaaminen

Osaamisen tarkastelukulmat ovat nykyinen osaamistaso, osaamistavoitteet ja tarpeet sekä osaamisen kehittäminen. Osaaminen ja tehokkuuden prosessit ovat yrityksen kestävän kasvun moottori. 

Motivaatio

Motivaatio on yksilön osaamisen käyttövoima. Ulkoinen motivaatio saa tekemään vain sen mikä on pakko ja sisäinen motivaatio sen, mitä todella tarvitaan kestävään menestykseen. 

Tehokkuus

Tehokkuus tuottaa tulokset. Tehokkuudessa on ytimessä tasapainoisuus ja jatkuva parantaminen. Analyysissa tehokkuuden elementit ovat organisaatio, prosessit ja yhteistyö. 

Prosessit

Prosesseissa näkökulmat ovat niiden määritys ja kuvaus, selkeä ja looginen operatiivinen mittaristo ja konkreettiset sekä ymmärrettävät toimintaohjeet. 

Organisaatio

Organisaatiota tarkastellaan sen rakenteen selkeyden, valta/vastuu-suhteiden ja organisaation eri osien toiminnan yhtenäisyyden kautta. Ne yhdessä muodostavat tehokkuuden perustan. Mitä vahvempi perusta on, sitä paremmat mahdollisuudet tehokkuudelle luodaan. 

Yhteistyö

Yhteistyö tuo näkyviin koko organisaation tiimiytymisen vaiheen ja toiminnan yhtenäisyyden tason. 

Johtaminen

Johtamisen tasapaino on muutoksen edellytys. Hyvä johtajuus toteuttaa strategiaa, tukee kyvykkyyttä ja vahvistaa tehokkuutta. Näin henkilöstötuottavuus parantaa asiakaskokemusta ja asiakaskokemusta. 

Asioiden johtaminen

Asioiden johtaminen luo perustan kaikelle toiminnalle – tavoitteena on, että jokainen muistaa oman perustehtävänsä, sen tavoitteet ja työn tekemisen pelisäännöt. 

Yksilön johtaminen

Yksilön johtamisen tehtävänä on varmistaa, että jokainen myös ymmärtää oman työnsä merkityksen ja työnantajan odotukset juuri hänelle. 

Yksilön johtaminen

Tiimin johtamisen tehtävänä on kehittää yksittäisistä, motivoituneista ihmisistä aito tiimi ja johtaa tiimiä kehittämään työtä yhdessä.

Asiakkuuksien johtaminen

Nämä asiat sinun tulee tietää tiedolla johtamisesta

Yrityksen talous

Nämä asiat sinun tulee tietää tiedolla johtamisesta

Tasapainotettu mittaristo eli Balanced Scorecard

Nämä asiat sinun tulee tietää tiedolla johtamisesta