Tiedolla johtamisen lyhyt oppimäärä

Mistä tiedolla johtamisesta on oikeasti kyse?

Aito tiedolla johtaminen porautuu juurisyihin seurausten tuijottelun sijasta. Vain juurisyihin vaikuttamalla poistatte liiketoiminnan esteet ja hyödynnätte mahdollisuudet.

Lähestymme tiedolla johtamista kahdesta suunnasta: taloudellisesta sekä ihmisen näkökulmasta. 

Tiedolla johtaminen koostuu yrityksen kulttuurista, liiketoimintakunnosta, asiakasmittareista sekä yrityksen taloudesta.  

Liiketoimintalähtöisen tiedolla johtamisen vaiheet

1. Yrityksen kulttuurin tila

Yrityksen kulttuurin tila kertoo voiko yrityksen strategia toteutua arjessa. Yrityksen kulttuuri on kaiken perusta ja pohja kestävälle menestykselle. 

Onko kulttuuri missä määrin kulttuuri on hajanainen, vallankäytön, yksilöllinen ja aikaansaava. Kulttuurin tilan analysointi on ensimmäinen askel yrityksen kehittämisessä tiedolla johtamisen keinoin

2. Yrityksen liiketoimintakunto

Johtamisen, kyvykkyyden ja tehokkuuden analysointi antaa kuvan yrityksen liiketoiminnan kokonaiskunnosta. Yrityksen liiketoimintakunto kertoo, kuinka todennäköistä yrityksen tavoitteiden toteutuminen pitkässä juoksussa on. Liiketoimintakunnon selvittäminen on kehittämisen toinen askel.

Selvitä yrityksenne liiketoimintakunto maksutta TÄSTÄ.

3. Asiakasmittarit

Asiakasmittarit (esimerkiksi asiakastyytyväisyys, NPS, asiakaspito, keskilaskutus, laskutusnopeus) kertovat miten yritys on vastannut asiakkaiden odotuksiin. 

4. Yrityksen talous

Yrityksen taloudellinen tila kertoo, kuinka hyvin yritys on onnistunut toiminnassaan, ja kuinka kannattavaa toiminta on. Talouden mittareita ovat esimerkiksi liikevaihto, käyttökate, myyntikate. Taloutta seurataan usein hyvinkin tarkasti. 

Taloutta ei kuitenkaan voi johtaa, vaan talous on aina seuraus ihmisen tekemästä työstä. Eli taloutta johtamalla käännetään selkä sinne, missä talouden luvut syntyvät eli nykyhetkeen ja tulevaan. 

Varaa alta maksuton konsultointi tiedolla johtamisesta, niin jutellaan lisää aiheesta, sekö siitä miten yllä mainittuja voisi hyödyntää teidän yrityksessä. Pystymme tehokkaasti analysoimaan yrityksenne tiedolla johtamisen tilan.

Jorma Sonninen

Yrityskehittäjä

jorma.sonninen@soneon.fi