Sisäinen motivaatio

Sisäisen motivaation syntymiseen tarvitaan kolmen asian yhtaikaista toteutumista. 

Kyvykkyys

Ensin tarvitaan kokemus kyvykkyydestä. Se on ihmisen luottamusta omaan osaamiseen ja riittävää uskoa onnistumiseen.  Siksi tavoitteiden tulee olla realistisia, saavutettavissa olevia mutta ei liian matalia. Ihminen yltää tutkitusti parhaimpaansa kun tekeminen vaatii pientä ponnistelua. 

Autonomia

Kyvykkyyden rinnalla tarvitaan sopiva määrä autonomiaa, vapautta. Se tarkoittaa, että ihminen voi itse päättää niistä keinoista, joilla pyrkii tavoitteeseen. Voi valita itselleen luontaisimman tavan toimia.  

Yhteisöön kuuluminen

Kolmanneksi sisäinen motivaatio vaatii syntyäkseen tunteen yhteisöön kuulumisesta. Tunteen siitä, että ei ole yksin vaan apua ja tukea on saatavissa tarvittaessa. Joku on ottamassa kiinni, jos on vaarassa pudota. Muut ovat kiinnostuneet tekemisestä, antavat palautetta ja huomaavat onnistumisen. 

Jos joku näistä kolmesta puuttuu, sisäinen motivaatio ei pääse rakentumaan. Tarvitaan siis samanaikaisesti kokemus kyvykkyydestä, vapaus vaikuttaa työskentelytapaan ja luottamus siihen, että tukea on tarvittaessa saatavissa. En ole yksin.  

Ota yhteyttä, niin jutellaan laajemmin motivaatiosta ja tiedolla johtamisesta. Autamme sinua tiedolla johtamisen keinoin selvittämään, miten yksittäisen ihmisen motivaatio näkyy yrityksen tuloksessa. Yhteydenoton voit jättää TÄSTÄ tai vaikka laittamalla minulle sähköpostia.

Sari Sonninen

Yrityskehittäjä

sari.sonninen@soneon.fi

 Alla linkit motivaatiota koskeviin artikkeleihimme:

Ulkoinen ja sisäinen motivaatio

Sisäinen motivaatio

Sisäisen motivaation voima