Motivaation tukeminen

Ihmisiä ei voi motivoida

Jos mietit miten motivoida ihmisiä parempiin suorituksiin, niin tuotamme sinulle pettymyksen. Totuus on, ettei ketään voi motivoida. Ihminen kun motivoituu siitä mistä ihminen motivoituu. Liiallinen määrä ulkoista motivointia riittää jopa tappamaan ihmisen motivaation.  

Palkka motivoi ihmistä tutkitusti tiettyyn rajaan asti. Toimeentulon ohella tärkeitä ovat esimerkiksi merkityksellisyys, vaikuttamismahdollisuudet, innostava tiimityöskentely, hyvää johtaminen ja arvojen yhteensopivuus.  

Johtaminen tärkein tuki

Johtaminen on tärkein tuki ihmisen motivaatiolle. Motivaation lähteitä kun on erilaisia ja ihminen motivoituu omaan tahtiinsa. Johtamisella vaikutetaan siihen tekevätkö ihmiset työtä pääosin ulkoisesta pakosta vai omasta sisäisestä halusta. Ulkoinen pakko johtaa siihen, että tehdään vain välttämätön ja tulokset silloin jäävät heikoiksi. Sisäisen motivaation vallassa ihmiset yltävät parhaimpaansa ja se näkyy suoraan tuloksessa. 

Ihmisellä on oikeus tietää mitä häneltä työssään odotetaan. Vasta kun tietää omaan työhönsä kohdistuvat vaatimukset ja odotukset voi ne täyttää. Kaikissa organisaatioissa ja rooleissa on töitä, jotka pitää tehdä tietyllä tavalla halusi tai ei.  Ne ovat organisaation päätösvaltaan kuuluvia asioita, joita johtaessaan esihenkilöt käyttävät direktio-oikeuttaan. Ihmisellä on luonnostaan tarve ymmärtää mistä syystä asiat tulee tehdä tietyllä tavalla. Esihenkilön vastuuseen kuuluu auttaa jokaista ihmistä ymmärtämään. Hänen on osattava perustella asiat ymmärrettävällä tavalla. 

Ihminen tekee päätöksen ymmärrettyään

Kun ihminen on ymmärtänyt mistä syystä asiat on tehtävä tietyllä tavalla, hän päättää itse hyväksyykö sen vai ei. Ellei hyväksy, jää ulkoisen motivaation puolelle ja tekee joka päivä vain sen välttämättömän. Mutta kun hyväksyy, että tiettyihin asioihin ei ole omaa päätösvaltaa siirtyy sisäisen motivaation puolelle. Kun sovitut asiat tekee sovitulla tavalla niin kuin työantaja on ne määritellyt, voi yksilön päätäntävaltaan kuuluvat asiat tehdä itselleen sopivalla tavalla kunhan tekee ne sovittujen pelisääntöjen mukaan toimien. 

Sisäinen motivaatio tuottaa tuloksia

Sisäisen motivaation vallassa oleva ihminen on innostunut työstään ja kokeilee uutta. Samalla hän kehittää työtään ja omaa tekemistään yhteiseksi eduksi. Hinku työn kehittämiseen synnyttää jatkuvan parantamisen halun. 

Silloin mahdottomastakin voi tulla mahdollinen. Ihmiset ponnistelevat saavuttaakseen haluamansa. Syntyy tuloksia, jotka jäisivät syntymättä, jos ulkoinen pakko johtaisi tekemistä.  

Ota yhteyttä, niin jutellaan laajemmin motivaatiosta ja tiedolla johtamisesta. Autamme sinua tiedolla johtamisen keinoin selvittämään, miten yksittäisen ihmisen motivaatio näkyy yrityksen tuloksessa. Yhteydenoton voit jättää TÄSTÄ tai vaikka laittamalla minulle sähköpostia.

Sari Sonninen

Yrityskehittäjä

sari.sonninen@soneon.fi

Alla linkit motivaatiota koskeviin artikkeleihimme:

Ulkoinen ja sisäinen motivaatio

Sisäinen motivaatio

Sisäisen motivaation voima