SONEON BALANSSI

tuo näkyviin liiketoiminnan nykytilan ja käynnistää nopeat kehittämis­toimenpiteet. Molemmat ketterästi ja tehokkaasti.

Soneon Balanssi on ketterä
digitaalinen tiedolla johtamisen työkalu

ANALYYSI

AKTIVOINTI

KIIHDYTYS

Balanssin kolme vaihetta ovat analyysi, aktivointi ja kiihdytys.

Analyysi törmäyttää toisiinsa suunnitelmat ja arjen toiminnan. Se peilaa johdon asettamaa tavoitetilaa ihmisten käsitykseen miten asiat oikeasti ovat. Helppolukuiset raportit tuovat näkyviin liiketoimintanne vahvuudet ja kehittämisen paikat. Saatte selville mikä  toteutuu suunnitelmien mukaan ja mikä poikkeaa halutusta. Sen jälkeen määritätte keskeiset kehittämisen kohteet ja osallistatte saman tien kaikki mukaan kehittämiseen.

Aktivointi haastaa ja innostaa ihmiset ideoimaan kehittämis­toimenpiteitä päätetyille kohteille. Kaikki pääsevät tasavertaisina vaikuttamaan asioihin ja tuomaan konkreettiset ehdotukset yhteiseen arviointiin. Ideoinnin jälkeen kaikki osallistuvat kehittämis­toimenpiteiden priorisointiin. Tuloksena on selkeä listaus keskeisistä kehittämistoimista.

Kiihdytys alkaa kehittämis­­toimenpiteiden luokittelulla niiden panos-tuotos-vaikutuksen mukaan. Käynnistätte heti nopeita voittoja tuovat toimenpiteet, jotka vaikuttavat suoraan liiketoiminnan tulokseen. Ihmiset tarttuvat toimeen, koska ovat saaneet vaikuttaa asioihin.  Osa toimenpiteistä vaatii tarkempaa suunnittelua ja aikataulutusta. Tueksi saatte ostoslistan, jonka avulla kilpailutatte kehittämisessä tarvittavia yhteistyökumppaneita.

Balanssi sopii kaikille yli 10 hengen yrityksille toimialasta riippumatta. Halutessanne saatte selville erot eri yksiköiden ja henkilöstöryhmien välillä.

Miten on? Jatkatteko mutulla vai alatteko johtaa Balanssin tuomalla tiedolla?

Nopeimmat aloittavat heti ja syövät hitaat!

Käymme 45 minuutin etätapaamisen aikana
Soneon Balanssia tarkemmin läpi
sekä vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

Asiakkaitamme ovat mm.