Soneon Balanssi auttaa hallitusta arvioimaan johtoryhmän toiminnan yhtenäisyyttä

Miten syvempi ymmärrys johtoryhmän ohjauksen linjoista auttaa hallitusta työssään?

Strategian jalkautuksen onnistuminen edellyttää johdon yhtenäistä käsitystä asioista. Mitä johdetaan ja mistä syystä. Ilman yhtenäistä käsitystä johtaminen on hajanaista ja yhteisen maalin saavuttaminen epävarmaa.

Soneon Balanssi osoittaa kuinka hyvin johtoryhmän jäsenet ja esimiehet ovat keskenään samaa mieltä yrityksen johtamiseen ja ohjaukseen liittyvistä keskeisistä asioista.

Lisää otsikkotekstisi tähän

Luvut ovat seurausta ihmisten toiminnasta. Siitä miten hyvin johtaminen ja ihmisten työskentely arjessa vievät toimintaa kohti strategiassa asetettuja tavoitteita. Soneon Balanssi -palvelu tuo näkyviin yrityksen yhteistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet.

Kymmenillä asiakkailla tehdyt Balanssi-analyysit kertovat merkittävistä eroista yhteistoiminnan tasossa. Ihmisten toiminnan seuraus näkyy suoraan toiminnan tehokkuudessa, työn tuottavuudessa ja yrityksen tuloksessa.

Luvut ovat seurausta ihmisten toiminnasta. Siitä miten hyvin johtaminen ja ihmisten työskentely arjessa vievät toimintaa kohti strategiassa asetettuja tavoitteita. Soneon Balanssi -palvelu tuo näkyviin yrityksen yhteistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet.

Kymmenillä asiakkailla tehdyt Balanssi-analyysit kertovat merkittävistä eroista yhteistoiminnan tasossa. Ihmisten toiminnan seuraus näkyy suoraan toiminnan tehokkuudessa, työn tuottavuudessa ja yrityksen tuloksessa.

Ota yhteyttä

Luvut ovat seurausta ihmisten toiminnasta. Siitä miten hyvin johtaminen ja ihmisten työskentely arjessa vievät toimintaa kohti strategiassa asetettuja tavoitteita. Soneon Balanssi -palvelu tuo näkyviin yrityksen yhteistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet.

Jorma Sonninen

Jukka Virtanen

Marko Kaltiokumpu

Antti Suikkanen