soneon-etusivu-banneri-FINAL-pienempi.png
soneon-gradient-banneri_jormankasvot.png
soneon-nainsenteemme-banneri.png
Sari-Jorma_yhteiskuva3_YHTEYSTIEDOT_WEBSITE.png
soneon-etusivu-banneri-FINAL-pienempi.png
SCROLL DOWN
soneon-gradient-banneri_jormankasvot.png

ARVOMME ASIAKKAALLE


ARVO ASIAKKAALLE

ARVOMME ASIAKKAALLE


ARVO ASIAKKAALLE

 

MISSIOMME ON INHIMILLISEN JA SIVISTYNEEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN. 

Haluamme jättää jälkeemme uudistuneen organisaation, jossa asiakkaan ja työntekijöiden on hyvä olla ja joka tuottaa tuntuvaa tulosta. 

Kehitämme itseämme ja kumppaneitamme, jotta pystymme tunnistamaan asiakkaiden todelliset tarpeet ja luomaan niihin ratkaisut nopeammin ja osuvammin. Pidämme omat prosessimme koko ajan selkeämpinä, avoimempina ja yksinkertaisempina. Palvelemme vain asiakkaita, joita voimme todellisesti auttaa vaikuttavasti. Kasvamme hallitusti ja kannattavasti ottamatta hallitsemattomia taloudellisia riskejä. 

 
soneon-nainsenteemme-banneri.png

NÄIN SEN TEEMME


NÄIN SEN TEEMME

NÄIN SEN TEEMME


NÄIN SEN TEEMME

 

INHIMILLINEN JOHTAMINEN ON AVAIN NYKYORGANISAATION MENESTYKSEEN.

Hyvinvoivan työkulttuurin itseisarvo on mittaamaton; se myös johtaa poikkeuksetta koko organisaation arvonnousuun  ja kasvuun. Onnistunut johtaminen vaatii riskinottoa, luottamusta, avoimuutta, muutoksen hyväksymistä ja sen selkeää kommunikointia. 

Lue käytännön esimerkeistä miten olemme auttaneet asiakkaitamme onnistumaan kokeilemalla rohkeasti uusia lähestymistapoja yritysjohtamiseen ja työkulttuurin energisointiin.


 
BMu kuva kotisivuille.jpeg

CASE: LIIKETOIMINNAN JATKUVA UUdISTAMINEN

Yritys oli jo pitkään myynyt b2b-markkinassa perinteisiä tuotteita ison brändin alla. Kilpailutilanne ja asiakkaiden tarpeiden muutokset olivat vieneet volyymin ja kannattavuuden laskuun. Haasteemme: miten päästään tuotemyynnistä arvon luomiseen asiakkaan kanssa? 

Kuvasimme yrityksen asiakkaan palveluprosessin ( =arvovirran) yksityiskohtaisesti porukalla asiakkaan näkökulmasta, ja jopa asiakkaan kanssa. Kaikki yrityksen työntekijät olivat aluksi hiukan hämmentyneitä, mutta pian jo innoissaan kehittämässä työtään. Arkea muutettiin ensin systemaattisesti ja pienin kokeiluin:

  1. Ne asiat pois, joista asiakas ei halua maksaa ja lisää niitä, joista haluaa.
  2. Ne asiat pois, jotka ovat meille tuottamattomia ja lisää niitä, jotka tuottavat.

Seuraavaksi arkea lähdettiin muuttamaan pitkillä, ammattitutkintoihin tähtäävillä ohjelmilla, edelleen kaikkien osallistuessa. Nämä ovat yhä käynnissä. 

Suunnilleen 1,5 vuoden kuluttua aloituksesta asiakas pärjää hyvin:

  • Johtamiskulttuuri on uudistunut ammattimaiseksi; tämä luo rauhaa organisaatioon.
  • Jatkuva, pienten kokeilujen kautta tapahtuva kehittäminen on osa jokapäiväistä työtä.
  • Myyntikate parani n. 15% ja se meni suoraan käyttökatteeseen; asiakas investoi uudelle alueelle ja saa lisää kasvua.

Turvallisuuskoulun kuva kotisivuille.jpeg

CASE: TURVALLISUUSKOULU

Yritys halusi muuttaa toimintakulttuuriaan niin, että isojen tapaturmakustannusten aika jää pysyvästi historiaan.

Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kaikki nopeat ja helpot muutokset, ja valmistauduttiin turvallisuuskouluun. Valmistelun ansiosta asiakas koulutti koko n. 800 hengen organisaationsa itse (esimiehet kouluttivat johdettavansa) kolme kertaa 2 kuukauden aikana. Kukin koulutuspaketti kesti n. 1.5 - 2 tuntia. 

Koulutuksen näyttö annettiin arjessa normaalistikin käytetyillä digitaalisilla turvallisuustyökaluilla. Suunnilleen 2 kuukauden kuluttua pidettiin sähköisesti turvallisuuskoe, jolla selvitettiin oppimisen syvyys ja pysyvyys. Kokeen raportti kertoi yritykselle, millä tasolla koko yrityksen turvallisuuden todellinen osaaminen on, jopa yksilön tasolla: kuka on turvallisuuden tekijä ja kuka turvallisuusriski. 

Nyt yrityksessä kehitetään erityisesti niitä esimiehiä, jotka eivät osanneet kouluttaa, ja niitä työntekijöitä, jotka eivät oppineet. Tapaturmien määrän aleneminen jatkuu, kustannustehokkaasti.


Valmentavan johtamisen  kuva kotisivuille.jpeg

CASE: valmentava johtaminen

Kunta oli keskellä suurta muutosta. Sen ylin johto päätti, että muutoksesta voittajana selviämiseen tarvitaan koko henkilöstö. Esimiehet tuli saada oivaltamaan ihmisten johtamisen tärkeys ja keskittymään johtamaan ihmisiä asioiden sijasta.

Kaikilla organisaation tasoilla johtamisessa painottui asioiden johtaminen. Esimiehet olivat tottuneet luottamaan johtamisessa asiantuntijuuteensa. Nyt esimiehet tuli saada ihmisten pariin - omasta halustaan. 

Lähdimme rakentamaan valmentavan johtamisen kulttuuria yhdessä asiakkaan kanssa.

Organisaation kaikilla tasoilla kirkastettiin perustehtävä, tavoitteet ja pelisäännöt strategian mukaisiksi. Se avasi hyvän asiaperustan pohtia, mitä jokaisen oma työ on tulevaisuudessa. 

Tämän jälkeen lähdimme toteuttamaan rohkeaa kokeilukulttuuria, joka innosti ihmiset oppimaan uutta muutoksen pelkäämisen sijaan. 

Keskeistä muutoksen johtamisessa oli miettiä, kuka johdettavista tarvitsee erityisesti esimiehen tukea, jotta yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa tehokkaammin. Esimiehet yllättyivät kuinka nopeasti he saivat aikaan tuloksia olemalla läsnä arjessa, kuuntelemalla ja keskustelemalla. Samalla, kun johdettavien osaaminen kehittyi, työn merkitys ja innostus kasvoivat. Muiden työ helpottui, ja tiimi saavutti asetetut tavoitteet nopeammin ja tehokkaammin. 


Hyvinvoinnin kuva

CASE: OMA HYVINVOINTI JA TYÖSSÄ JAKSAMINEN

Asiakas oli kulkenut muutaman vuoden aamulla töihin ja illalla töistä kotiin. Elämässä ei ollut mitään työn ja kodin ulkopuolella. Vapaa-aika kului kotisohvalla tv:tä katsellen. Mihinkään ei huvittanut tarttua. Työssä joutui tekemään pitkiä päiviä, ylityöt olivat pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Lopulta tuli burn-out ja pitkä sairausloma. 

Sairausloman jälkeen aloitimme asiakkaan kanssa hyvinvoinnin rakentamisen.

Jo ensimmäisessä tapaamisessa syntyi luottamus. Asiakas puhui suoraan ja avoimesti hyvin henkilökohtaisista asioista. Hän totesi, että on olemassa vain yksi suunta:

"Eteenpäin pitää päästä ja sitä varten on oltava valmis ponnistelemaan ja näkemään vaivaa."

Autoimme asiakasta oivaltamaan, mistä kaikista osista hyvinvointi syntyy. Asiakas päätti ja aloitti elämäntapojen muutoksen. Tuimme ja kannustimme häntä rinnalla niin kauan kuin siihen oli tarvetta. 

Nykyään asiakas voi paremmin ja on jatkanut pienten askelten ottamista hyvinvointinsa hyväksi. Asiakkaan energiataso on noussut entisestään, vaatekoko pienentynyt parilla numerolla, ja uusi liikuntaharrastus on tuonut puhtia ja uskoa omiin voimiin. Työtehtävät ovat sujuneet entistä ripeämmin; työnantaja on tarjonnut uusia haastavia ja innostavia työtehtäviä. 


 

INTOHIMONA IHMISEN ONNISTUMINEN

Sari-Jorma_yhteiskuva3_YHTEYSTIEDOT_WEBSITE.png

YHTEYSTIEDOT


YHTEYSTIEDOT

 

JORMA SONNINEN

jorma.sonninen@soneon.fi  

+358 50 4055207

 

SARI SONNINEN

sari.sonninen@soneon.fi  

+358 44 5552277

 

YHTEYSTIEDOT


YHTEYSTIEDOT

 

JORMA SONNINEN

jorma.sonninen@soneon.fi  

+358 50 4055207

 

SARI SONNINEN

sari.sonninen@soneon.fi  

+358 44 5552277